Što je norma Euro 6c?

Tehnički propisi

Što je norma Euro 6c? Istaknuto

Iako je Euro VI norma još uvijek na neki način novost s početkom 2017. dolazi Euro 6c. To je odmah impliciralo da bi morale postojati i razine Euro 6a i Euro 6b? No to ranije nije nitko spominjao, o čemu se radi?

Euro dijagramEuro 6c norma ne mijenja granične vrijednosti NOx i krutih čestica u ispuhu već samo smanjuje toleranciju prekoračenja u eksploatacijiInformacije o novostima Euro 6c donijele su pojašnjenja i na to pitanje. Pokazalo se da su gospodarska vozila proizvedena prije 2015. godine, dakle prije zakonskog stupanja na snagu standarda Euro 6, obuhvaćena propisom Euro 6a. Takva vozila obično nazivamo vozilima "prijevremenske" Euro-generacije.

Standardom Euro 6b obuhvaćena su sva nova gospodarska vozila proizvedena od početka 2015. do kraja 2016. godine, moglo bi se reći kao "redovna Euro 6" vozila.  Tehnički gledano, razlike između tih vozila samo su u manjim detaljima nevažnim za njihove kupce i korisnike. Međutim, kad je riječ o Euro VIc promjene neće proći tako nezapaženo.

Euro 6c u osnovi znači stroži nadzor stanja ispušnog plina koji ispuštaju motori gospodarskih vozila. No, već vrlo niske razine Euro 6 graničnih vrijednosti štetnih tvari u ispuhu neće se mijenjati, niti dalje spuštati. Novost je da "c" stupanj standarda postavlja strože zahtjeve na sustav HD-OBD nadzora graničnih vrijednosti ispuha vozila. Drugim riječima, HD-OBD sustav vozila osjetljivije odnosno ranije će reagirati na sve greške i neispravnosti u radu motora i uređaja za pročišćavanje ispušnog plina.

HD-OBD

Dijagram HD OBDHD-OBD je kratica za Heavy Duty On-Board sustav dijagnostike za nadzor štetne emisije motora, koji je integriran u teška gospodarska vozila i koji ima dodatni zadatak uz pomoć pohranjenih univerzalnih kodova prikazati pogreške na vozilu i njihove moguće uzroke. U Europi su se zakonski HD-OBD propisi pojavili u vrijeme standarda Euro 4, u lipnju 2005., s ciljem osiguranja potpunog učinka mjera na vozilu za smanjenje NOx-štetne emisije.

Cilj uvođenja HD-OBD nadzora je sprječavanje povećanja štetne emisije u ispuhu uslijed zanemarenog održavanja motora, uslijed grešaka na motoru i katalizatorima koje nemaju negativan utjecaj na ponašanje vozila u vožnji te ih korisnici vozila u pravilu niti ne otklanjanju.

Kako većina greška dovodi do povećane štetne NOx-emisije koja je, za razliku od dimljenja, nevidljiva u prometu i ne provjerava se tzv. Eko-testom kod Tehničkog pregleda, tako je nadzoru NOx-emisije posvećena posebna pažnja.

HD-OBD sustav kontinuirano provodi NOx-nadzorna mjerenja pomoću NOx-osjetnika iza SCR (AdBlue) redukcijskog katalizatora ili pomoću lambda-sonde iza turbopunjača, kod motora s EGR/AGR-uređajem. U slučaju prekoračenja OBD-graničnih vrijednosti ispuha HD-OBD sustav ima zadatak upozoriti vozača (signalnim MIL-svjetlom) te smanjiti okretni moment motora koji je vozaču na raspolaganju, ne bi li "natjerao" vozača da otkloni nedostatak.

Spuštanje performansi

LampicaMIL signalno svjetlo koje je prvo upozorenje da su vrijednosti NOx u ispuhu prekoračile graniceI premda je smanjenje okretnog momenta kod vozila generacija Euro 4 i Euro 5 osjetno: za 40% (vozila najveće ukupne mase >16t) ili za 25% (vozila najveće ukupne mase  <16t), uočeno je da se određen broj gosp. vozila trajno koristi s aktivnim smanjenjem okretnog momenta motora.

Dakle, ostatak snage motora korisnicima vozila, u pravilu kamiona, dovoljan je za obavljanje redovnog prijevoza i radova te se "skupo" otklanjanje grešaka ne obavlja niti uz opasnost skupih kazni policije. Korisnici takvih vozila zapravo su u poreznom prekršaju, kod registracije oni koriste porezne olakšice za vozila koja "čuvaju okoliš" (Euro 4 i Euro 5) a u stvarnosti voze zagađivače.

Stoga je CATP komisija u Bruxelles-u za gospodarska vozila Euro 6 propisala dvostruko mjerenje količine NOx-a u ispuhu i dodatnu, novu mjeru reakcije HD-OBD sustava.  Ta nova mjera je aktiviranje "modusa puzanja" vozila - veliko ograničenje brzine vožnje na najviše 20 km/h -  ukoliko NOx nadzorno mjerenje pokaže prekoračenje Euro 6 granične vrijednosti ili je sustav naknadne obrade ispušnog plina izvan funkcije kroz 30 sati vožnje (ili odgovarajućeg broja normiranih ciklusa vožnje).Ispusni sustavIspušni sustav Euro VI vozila se neće mijenjati, ali će kontrola kakvoće AdBlue dodatka biti osjetljiviji, a nadzirat će se i funkcija HD-OBD sustava

Jednako kao kod Euro 4 i Euro 5 vozila, Euro 6 sustav HD-OBD uvijek prvo javlja grešku vozaču "paljenjem" žutog signalnog MIL-svjetla upozorenja na instrument-ploči. Od aktiviranja MIL-svjetla vozaču preostaje 10 sati neometane vožnje da stigne do prve servisne radionice. Ukoliko mu to ne uspije, slijedi smanjenje okretnog momenta motora za 40% ili za 25%.

Kod Euro 6a i Euro 6b rad vozila s tako smanjenima okretnim momentom motora moguć je još najviše 20 sati, nakon toga aktivira se "modus puzanja" vozila. A tada serviseri moraju problem rješavati na terenu, vozilo više ne može samostalno doći u radionicu.

Euro 6c

performanseAko se problem ispuha ne riješi u vrlo kratkom roku (nekoliko sat), performanse motora se smanjuju za 40%. Sljedeći korak kod Euro VI vozila je "modus puzanja"Kod nove, više Euro 6c razine HD-OBD nadzora opisano djelovanje reakcije postaje osjetljivije na sve greške koje utječu na povećanje štetne NOx-emisije. Dolazi do spuštanja OBD-granične vrijednosti za NOx u ispuhu, što znači da HD-OBD mora ranije prepoznati prekoračenje dopuštene Euro VI granične vrijednosti.

HD-OBD sustav mora ranije reagirati i na nedovoljnu kakvoću aditiva AdBlue te se dodatno nadzire i sama sposobnost djelovanja sustava HD-OBD, kao funkcija IUPR ( In-Use-Performace-Ratio). Proizvođači gospodarskih vozila ovaj su zahtjev Bruxellesa ozbiljno shvatili. Neki od njih s početkom 2017. godine nude potpuno prerađenu paletu motora za svoja vozila, s novim razredima snaga i veličina motora.

Trajno održavanje Euro 6 razine čistoće ispuha zahtjevan je zadatak, koji nije lako ispunjavati s niskom potrošnjom goriva. Kako će se to odraziti na novčanike kupaca i korisnika gospodarskih vozila tek ćemo vidjeti, važno je da će naš okoliš i zdravlje biti na profitu.

Posljednja izmjena Petak, 03.03.2017. 10:38
Molim prijavite se ako želite komentarati

Newsletter

Pretplatite se na naš newsletter kako bi uvijek bili pravovremeno obaviješteni o svim važnim zbivanjima na portalu. Primajte obavijesti o novo objavljenim testovima, tekstovima iz tehničke rubrike i najvažnijim vijestima iz svijeta teretnih vozila.
Please wait

KamionBus bez podloge